LOADING

Những vấn đề xung quanh hợp đồng lao động không xác định thời hạn

1. Hiểu về khái niệm hợp đồng không xác định thời hạn là gì?

Tìm hiểu qua về hợp đồng lao động là gì để có thể xác định được tính chất của hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động là một loại văn bản thể hiện mối quan hệ thuê, mướn giữa người sử dụng lao động với người lao động. Hợp đồng này được xem là căn cứ cơ bản xác định có hay không có quan hệ, quyền lợi giữa các bên chủ thể trong hợp đồng.

Hợp đồng lao động được ký kết để đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động và dựa trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận đồng ý giữa hai bên về các điều khoản có trong hợp đồng.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao Động 2019, quy định về loại hợp đồng lao động thì hiện nay có hai loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và loại thứ hai đó là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Theo đó thì khái niệm về hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hiểu như sau: Là loại hợp đồng mà trong đó hai bên (người lao động và bên sử dụng lao động) không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động.

2. Nội dung của một hợp đồng lao động không xác định thời hạn cần có

Hợp đồng không xác định thời hạn có nội dung theo thỏa thuận của hai bên ký kết, nhưng cần đảm bảo đầy đủ một số nội dung cơ bản dưới đây:

– Trong hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì cần phải có đầy đủ thông tin của người lao động và người sử dụng lao động. Các thông tin cụ thể như như: họ tên, tuổi tác, địa chỉ nơi ở, quê quán, số chứng minh nhân dân (trong hợp đồng thường ghi là bên A và bên B);

– Phải có đầy đủ thông tin về vị trí công việc, chức vụ, thời gian làm việc và địa điểm làm việc đối với người lao động;

– Thời gian, địa điểm mà hai bên thực hiện ký kết hợp đồng lao động;

– Mức tiền lương thỏa thuận, hình thức thanh toán và các quy định, chế độ đãi ngộ khác của công ty đối với vị trí việc làm của người lao động;

– Các chế độ tăng lương, tăng bậc trong quá trình làm việc áp dụng với người lao động;

– Trang thiết bị bảo hộ lao động hoặc phục vụ cho công việc của người lao động nếu có;

– Các chế độ Bảo hiểm xã hội, chính sách Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước mà công ty áp dụng hỗ trợ cho người lao động;

– Các hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, bồi dưỡng của người lao động được sử dụng trong quá trình làm việc;

– Một số điều khoản khác do hai bên là người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

3. Hợp đồng lao động không thời hạn có gì đặc biệt so với hợp đồng có thời hạn?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có tính chất không bắt buộc khi mà người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ khi nào mà không cần trình bày nguyên nhân. Người lao động cũng có thể không cần bồi thường mà vẫn nhận được trợ cấp, vấn đề này tác động tới lợi ích của người sử dụng lao động khá lớn nên hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ ít được áp dụng.

Thêm nữa hợp đồng này cũng khiến cho công nhân, người lao động có thể rơi vào thế bị động trong quá trình làm việc vì có thể bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng dẫn đến mất việc.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có vẻ không được sử dụng nhiều với những đối tượng lao động làm việc tạm thời hoặc muốn tìm kiếm công việc đam mê đích thực.

Còn đối với hợp đồng lao động có thời hạn thì là hợp đồng có xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng và mỗi hợp đồng có thời hạn không quá 36 tháng.

Như vậy hợp đồng lao động có thời hạn ràng buộc hai bên thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của mình trong vòng nhiều nhất là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hợp đồng xác định thời hạn phải ký lại nếu người sử dụng lao động muốn thuê người lao động theo hình thức xác định thời hạn, và trong một số trường hợp khác nhau thì người sử dụng lao động không cần mua bảo hiểm cho người lao động theo Điều 2 Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014.

Mỗi loại hợp đồng lao động đều có đặc điểm, tính chất pháp lý riêng, nếu bạn là người lao động hay người sử dụng lao động thì trước tiên bạn cũng nên chọn sử dụng hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Mục đích là để đảm bảo quyền lợi cho các bên, để các bên chủ thể của hợp đồng xem xét những vấn đề có liên quan như: Công việc có phù hợp với mình hay không? Công việc này có gắn bó được lâu dài không? Người lao động có khả năng thực hiện và hoàn thành công việc tốt hay không?

Nếu hài lòng về công việc và những chính sách, quy định của công ty đưa ra thì khi chấm dứt hợp đồng lao động có xác định thời hạn các bên có thể đề nghị ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.

4. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có thể được ký kết khi nào?

Thông thường hợp đồng không xác định thời hạn được xem xét ký kết khi người lao động đã làm việc trong công ty một thời gian dài. Căn cứ vào Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật Lao Động 2019 thì trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn là:

– Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động thì sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiến hành ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn mới thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn được công nhận đã được ký kết.

– Hợp đồng xác định thời hạn cũng chỉ được ký kết nhiều nhất 02 lần đối với 2 bên chủ thể trong hợp đồng vì thế nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải thực hiện ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thời vụ

Tức là công ty A chỉ thuê được Người lao động B với 2 lần hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu sau đó người lao động B vẫn làm việc cho công ty A thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trừ một số trường hợp đặc biệt khác pháp luật quy định.

5. Hợp đồng lao động không thời hạn có thể chấm dứt khi nào?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ không có thời điểm hết hạn hợp đồng lao động chỉ có trường hợp 2 bên chủ thể đơn phương hoặc thỏa thuận chấm dứt thì mới có thể xem là hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã hết hiệu lực.

Nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trong khoảng thời gian được quy định trên hợp đồng và tuân thủ theo luật định.

Ví dụ trong hợp đồng sẽ được nêu rõ: Bên B (Người lao động) muốn dừng việc thực hiện hợp đồng phải báo trước cho bên A (Người sử dụng lao động) ít nhất 45 ngày.

Trong một số trường hợp đặc biệt Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 BLLĐ 2019. Theo đó thì những trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng như:

– Không được bố trí theo đúng công việc, làm việc không đảm bảo theo thỏa thuận trong hợp đồng;

– Không được trả đủ lương hoặc không được trả lương đúng thời hạn;

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có hành động không chấp nhận được như quấy rối tình dục, cưỡng bức làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhân phẩm danh dự của người lao động;

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt khác.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2019 thì Người sử dụng cũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp sau đây:

– Người lao động không hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng lao động gây thiệt hại, ảnh hưởng đến người sử dụng lao động;

– Người lao động bị ốm đau, đã điều trị 12 tháng liên lục mà chưa có khả năng phục hồi và do một số nguyên nhân khác cụ thể được quy định trong điều luật thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thông báo với người lao động theo đúng thời gian quy định.

Hy vọng bài viết về hợp đồng lao động không xác định thời hạn của timviec365.com.vn chia sẻ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Từ đó có thể biết về những quyền lợi và nghĩa vụ mà mình có thể nhận được trong các loại hợp đồng lao động hiện hành.