LOADING

[Cập nhật mới nhất] Tìm hiểu về quy trình bảo trì công trình xây dựng

Quy trình bảo trì công trình xây dựng là gì?
Bảo trì công trình xây dựng là một khái niệm quan trọng được đề cập cụ thể trong khoản 13, điều 2 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 26/1/2021).
Bảo trì công trình xây dựng là sự kết hợp của nhiều công việc nhằm đảm bảo và duy trì hoạt động bình thường và an toàn của các công trình xây dựng theo quy định trong thiết kế. Nội dung bảo trì công trình có thể bao gồm các công việc như quan trắc, kiểm tra, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa các hạng mục, thiết bị công trình để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cao hơn.

Quy định về bảo trì công trình xây dựng
Trong nghị định số 06/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết về bảo trì công trình xây dựng được đề cập như sau:

 • Quy định về công nghệ, kỹ thuật, các thiết bị của công trình.
 • Quy trình cụ thể về kiểm tra công trình.
 • Quy định về bảo dưỡng từng hạng mục, từng loại công trình và các thiết bị lắp đặt khác nhau.
 • Quy định về thời gian sử dụng các hạng mục, thiết bị công trình.
 • Quy định về đánh giá lần đầu và định kỳ an toàn của công trình.
 • Quy định về kiểm tra định kỳ với công trình xây dựng.
 • Quy định về quan trắc công trình và cập nhật thông tin về bảo trì công trình.
 • Quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình bảo trì công trình.

Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình
Theo Nghị định số 06/2021/NĐ – CP, trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định như sau:

 • Chủ đầu tư nhận quy trình bảo trì xây dựng từ nhà thiết kế và cập nhật theo quy trình trước khi đưa vào sử dụng.
 • Quy trình bảo trì thiết bị do nhà thầu cung cấp cũng phải được lập và bàn giao cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt.
 • Khi nhà thầu không thể lập quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn để lập.
 • Chủ đầu tư có thể tổ chức phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định hoặc thuê đơn vị tư vấn để tiến hành thẩm tra.
 • Người chủ sở hữu và người quản lý công trình có trách nhiệm thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì đã được sửa đổi.

Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định cách điều chỉnh quy trình bảo trì công trình như sau:

 • Chủ sở hữu, người quản lý có quyền điều chỉnh quy trình bảo trì khi phát hiện yếu tố không phù hợp.
 • Nhà thầu có quyền từ chối yêu cầu điều chỉnh nếu không hợp lý và phải sửa chữa những lỗi do mình gây ra.
 • Nếu nhà thầu không thể lập quy trình bảo trì, chủ sở hữu có thể thuê nhà thầu khác để lập.
 • Người chủ sở hữu và người quản lý phải tuân thủ quy trình bảo trì được điều chỉnh.
 • Một số trường hợp đặc biệt có các quy định khác theo quy định.

Quy định về bảo trì công trình cấp III trở xuống và khi có quy trình bảo trì

 • Khi bảo trì các công trình như nhà ở riêng lẻ, công trình tạm và công trình cấp III trở xuống, không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng.
 • Chủ sở hữu hoặc người quản lý công trình có thể áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình bảo trì tương tự mà không cần lập quy trình riêng.

Hy vọng thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình bảo trì công trình xây dựng và áp dụng nó một cách chính xác. Đừng quên ghé thăm trang web Tìm Việc 365 để tìm hiểu thêm thông tin và cập nhật các việc làm mới nhất.