LOADING

Web Graphic Designer

Job Description

●    Working with Product Owner, developers and other designers to create a design strategy

●    Build the design foundation for the in-house product

●    Develop mockups for product website and landing pages

●    Be a quality gate for website development

●    Create and edit all material, including pictures and infographics for product

·        Upto 30M

·        Lương tháng thứ 13.

·        Đóng BHXH theo quy định của nhà nước, nghỉ phép 14 ngày/năm và các ngày lễ.

·        Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình cuối năm.

·        Làm việc online, nghỉ T7, CN.

·        Làm việc trong môi trường trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.

·        Có cơ hội làm việc với hệ thống giáo dục online, tiếp cận với các khóa học công nghệ mới nhất.

●    A degree in design, graphic design, or a related field

●    Training in HTML, CSS, and JavaScript

●    Excellent verbal communication skills

●    Proficiency in Photoshop, Figma, and other related tools

●    Excellent interpersonal skills

●    Ability to manage time effectively

●    Team player

●    Showcases for own-design websites and landing pages

Nice to have

●    Experience with edtech product

●    Experience with B2B product and website

●    Experience with infographics

Tagged as: Giáo dục – Đào tạo

About Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến Funix