LOADING

Job Description

– Hỗ trợ công tác lập kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị.

– Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, định mức chi tại các đơn vị. Có cảnh báo đến lãnh đạo.

– Thực hiện thông báo định mức chi phí hàng năm của các đơn vị thành viên.

– Giám sát, kiểm tra các đơn vị về tính tuân thủ thực hiện quy định về định mức chi phí của Tổng Công ty.

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh, cung cấp số liệu báo cáo Ban điều hành, phòng ban các đơn vị mình phụ trách.

– Tham gia ý kiến cho Lãnh đạo Ban trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ phụ trách công tác tài chính kế toán đơn vị.

– Lập các tờ trình, văn bản trả lời đơn vị hoặc khi phát sinh các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thành viên.

– Trực tiếp ban hành thư quản lý trong lĩnh vực tài chính trong phạm vi quyền hạn của Phòng. Tư vấn và tham mưu cho Lãnh đạo trong việc quản lý tài chinh tại đơn vị chuyên quản.

– Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

– Lương, thưởng cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước

– Tổ chức ăn sáng và ăn trưa cho CBNV

– Cơ hội phát triển: Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước

– Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm

– Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nga‌nh Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ SQL, Power BI…(Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị/xử lý dữ liệu).

+Kinh nghiệm:

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tài chính.

* Thời gian làm việc:

– Từ thứ 2 đến thứ sáu

– Sáng 8h00 – 12h00

– Chiều 13h30 – 17h00

Mức Lương: Thảo thuận

Tagged as: Tài chính – Đầu tư – Chứng Khoán

About Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam