LOADING

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Job Description

 • Hoạch định các hoạt động kiểm soát chất lượng, ATTP
 • Quản lý chất lượng nguyên vật liệu
 • Quản lý các hoạt động kiểm soát quá trình
 • Quản lý chất lượng thành phẩm, bảo quản và xuất hàng
 • Quản lý sản phẩm không phù hợp và khiếu nại khách hàng
 • Hoạt động cải tiến
 • Quản lý nguồn lực
 • Tổ chức đào tạo chất lượng, ATTP
 • Kiểm tra sự tuân thủ hệ thống của các phòng ban trong nhà máy
 • Báo cáo và sự tuân thủ

 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
 • Tham quan/du lịch hàng năm
 • Xét tăng lương định kỳ
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

 • Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học 
 • Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại công ty ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, FMCG. 
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ các công ty chế biến Sữa
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc áp dụng các hệ thống quản lý: ISO, HACCP,…

Tagged as: Việc làm khác

About Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế