LOADING

Trưởng Phòng Nhân Sự

Job Description

– Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhân sự như: Rà soát, điều hành cơ cấu, đề xuất các chính sách phát triển, luân chuyển, điều động, thay thế vị trí nhân sự.

– Xem xét và hoàn thiện bản mô tả công việc của các vị trí bộ phận

– Phối hợp với các phòng ban, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và hướng dẫn đánh giá toàn công ty.

– Lập kế hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng.

Quản lý nguồn nhân lực:

– Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và nhân viên.

– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay đổi nhân sự.

– Xây dựng tiêu chí KPI

– Lập ngân sách tuyển dụng

– Xây dựng chế độ lương thưởng, các biện pháp khuyến khích khen thưởng – kích thích người lao động làm việc và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và hồ sơ thành tích

– Nghỉ phép hàng năm, Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước

– Thưởng cuối năm

Yêu cầu:

– Sử dụng tốt tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

– Có kinh nghiệm về nhân sự & hành chính

Kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo Microsoft Office Word, Excel.

– Nhiệt tình, trung thực trong công việc, linh hoạt trong quan hệ với nhân viên.

– Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp.

– Có kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện nhân viên.

– Giải quyết xung đột, quy trình kỷ luật và điều tra nơi làm việc xuất sắc.

– Có khả năng thuyết trình

– Hiểu biết về pháp luật và các quy định liên quan đến việc làm.

Tagged as: Hành chính – Thư ký

About Công Ty TNHH Scientex Tsukasa (Việt Nam)