LOADING

Job Description

 • Quản lý Phòng Nhân sự, bao gồm các chính sách, quy trình, tuyển dụng, phát triển tổ chức, đào tạo, quản lý hiệu suất và quan hệ lao động.
 • Xây dựng chiến lực nhân sự hàng năm và hỗ trợ xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.
 • Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ / mô tả công việc của các vị trí công việc/ khung năng lực cho các phòng ban.
 • Tiến hành tuyển dụng nhân sự quản lý
 • Quản lý các chương trình phúc lợi và bồi thường của Công ty; Đề xuất những thay đổi phù hợp với điều kiện làm việc.
 •  Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Lập ngân sách nhân sự, lương thưởng, phúc lợi hàng năm.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng
 • Tham gia xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm / kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý, tuyển dụng nhân sự.
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Thực hiện công tác giao tiếp đối ngoại với cơ quan bên ngoài (BHXH, Cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị tuyển dụng, cảnh sát PCCC, cơ quan lao động và bảo hiểm).
 • Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

 • Công ty bao cơm trưa.
 • Sinh nhật, hiếu, hỉ, ma chay, …
 • Được tham gia BHXH đầy đủ.
 • Thưởng tháng 13
 • Có cơ hội thăng tiến trong công việc

 • Giỏi vi tính văn phòng
 • Lãnh đạo nhân viên
 • Lập kế hoạch
 • Phân tích, tổng hợp và lập báo cáo
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Nam/Nữ tuổi từ 30 đến 45 (ưu tiên Nam)

Tagged as: Nhân sự

About Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Kỹ Thuật Vinastar