LOADING

Job Description

 • Xây dựng quy trình, chính sách nghiệp vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả với hệ thống đánh giá từ khách hàng đi cùng với mục tiêu chung của công ty và mục tiêu của phòng CSKH
 • Làm việc với các nhóm hàng và phòng ban khác về nội dung cụ thể của từng nhóm trong phòng CSKH
 • Đào tạo đội ngũ CSKH trên 2 mảng nghiệp vụ và chuyên môn (Phần chuyên môn có thể học trong năm đầu và sẽ đưa ra đánh giá vào năm thứ 2)
 • Đọc và phân tích báo cáo bán hàng, quản lý khách hàng (đưa nội dung phát triển cho hệ thống CRM)
 • Làm việc theo định hướng mục tiêu của công ty và yêu cầu của Giám đốc kinh doanh trên phạm vi phòng CSKH
 • Quản lý nhóm CSKHGặp gỡ và trao đổi với khách hàng

 • Chăm sóc sức khỏe với mức phí: 900.000 đồng/tháng
 • Phụ cấp điện thoại: 200.000 đồng/tháng
 • Đóng bảo hiểm
 • Du lịch team building
 • Thưởng sau khi đạt mục tiêu đề ra (trao đổi khi phỏng vấn)
 • Đào tạo chuyên môn và tạo điều kiện tham gia các khóa học cần thiết (sau 1 năm làm việc)

 • Giao tiếp hiệu quả đạt mục tiêu
 • Có kinh nghiệm trong nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
 • Quản trị được công việc – Sắp xếp thời gian hiệu quả đúng hạn
 • Hướng tới khách hàng
 • Mạnh về đọc, làm và phân tích dữ liệu để phân tích xu hướng từ báo cáo bán hàng
 • Chu đáo; cẩn thận và chú trọng chi tiết
 • Bình tĩnh phân tích giải quyết việc và có khả năng chịu đựng được áp lực
 • Biết lắng nghe, tiếp nhận phản hồi để cải thiện

Tagged as: Chăm sóc khách hàng

About CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA