LOADING

Trưởng Phòng Bảo Vệ Môi Trường – HSE

Job Description

– Hỗ trợ chủ quản người Đài truyền đạt và trao đổi thông tin đến các nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn, chỉ đạo nhân viên hoàn thành công việc

– Nắm rõ hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường của chính phủ và đánh giá tác động môi trường

– Nắm rõ hệ thống ISO 14001/14064

– Am hiểu luật pháp và quy định bảo vệ môi trường của Việt Nam

– Hỗ trợ nâng cao năng lực của nhân viên trong bộ phận

– Thực hiện các công việc cấp trên giao

*Thời gian làm việc

  • Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00
  • Thứ 7: 08h00 – 12h00

– Nhà ở miễn phí đầy đủ tiện nghi

– Xe đưa rước miễn phí các tuyển (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước)

– Khám sức khỏe định kỳ

– Tham gia Bảo hiểm đầy đủ

– Suất ăn giữa ca, tăng ca

– Trợ cấp ngoại ngữ, nuôi con nhỏ

– Thưởng giới thiệu Công nhân viên

– Đánh giá tăng lương hàng năm

– Lương thưởng tháng 13

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Môi trường, An toàn (Nếu có kinh nghiệm không phân biệt chuyên ngành)

– Có từ 3 năm kinh nghiệm

Tagged as: An toàn lao động

About Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)