LOADING

Trợ Lý Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Job Description

– Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn tài chính, soát xét kế toán, thuế theo sự phân công của Trưởng nhóm

– Thực hiện công việc ghi sổ kế toán theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu sự giám sát , xoát xét chuyên môn của cấp trên trong công việc cung cấp dịch vụ.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

– Lượng thỏa thuận theo năng lực

– Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước

– Nâng lương hàng năm.

– Được tham gia các khóa đào tạo cập nhật kiến thức của Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam

– Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng quản lý

– Đước tham gia đào tạo các lớp học chuyên ngành 2, Thạc sỹ,..

– Trình độ văn hóa: Cao Đẳng, Đại học trở lên

– Chuyên môn: Tài chính, kế toán, kinh tế

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên

– Chứng chỉ ngoại ngữ: trình độ C tiếng Anh hoặc tương đương, Tiếng Hoa, Tiếng Hàn

– Chứng chỉ tin học: Nghiệp vụ văn phòng, Word, Excel

– Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành: Ưu tiên : Chứng chỉ kế toán trưởng, Bồi dưỡng kiến thức hành nghề kiểm toán, Bồi dưỡng kiến thức hành nghề kế toán

– Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng mềm: Ưu tiên có chứng chỉ Quản lý thời gian, Quản lý cấp trung

Tagged as: Tài chính – Đầu tư – Chứng Khoán

About Công Ty TNHH Kiểm Toán & Định Giá Khang Việt