LOADING

Thực Tập Sinh Lập Trình Viên Java

Job Description

  • Phụ trách lập trình, kiểm tra lỗi & báo cáo cho quản lý tuyến
  • Tham gia các dự án lớn thuộc lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính & Bảo hiểm
  • Tham gia phát triển các dự án về Java và các công nghệ khác

  • Được đào tạo và làm trực tiếp các công việc phòng IT của của công ty
  • Được hỗ trợ thu nhập cao trong quá tình thực tập nếu làm việc có hiệu quả
  • Được hỗ trợ hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

  • Sinh viên năm cuối Đại học khối ngành công nghệ thông tin đã/sắp hoàn thành chương trình học.

Tagged as: Thực tập sinh

About Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Xanh