LOADING

Thực Tập Sinh Kế Toán (Đi Làm Ngay)

Job Description

• Nhận liệu đơn hàng ERP và nhập BOM

• Đảm bảo độ chính xác của nội dung được nhập lên hệ thống so với dữ liệu nguồn.

• Rà soát, đối chiếu nội dung đã nhập với dữ liệu gốc.

• Chỉnh sửa nội dung trên hệ thống theo yêu cầu.

• Tuân thủ qui định bảo mật nguồn dữ liệu.

• Tuân thủ nội qui, qui định của Công ty và của Bộ phận.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian. Ƭhứ 2 đến thứ 6: từ 8h đến 17h30. Thứ 7: từ 8h đến 12h.

• Được hỗ trợ lương theo năng lực trong quá trình đào tạo.

• Được đào kiến thức, quy trình chuyên sâu về các modules trên hệ thống ERP.

• Cơ hội lớn xem xét tuyển chính thức sau giai đoạn đào tạo.

• Được tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty

• Sinh viên sắp/đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng, ĐH chuyên ngành Kế Toán

• Có mong muốn tìm hiểu, sử dụng PM ERP.

Tagged as: Thực tập sinh

About Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vĩnh Cửu