LOADING

[Thủ Đức] Kế Toán Tổng Hợp (Trưởng Nhóm) – Công Ty Có Thuế Dịch Vụ Hỗ Trợ

Job Description

-Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, báo cáo doanh thu cửa hàng, tổng hợp báo cáo doanh thu, tồn kho tổng, bếp.

-Hạch toán toàn bộ chứng từ báo nợ nội bộ phát sinh của công ty.

-Thực hiện thanh toán, giao dịch ngân hàng, kho bạc, thuế,..

-Kiểm tra, cập nhật định mức sử dụng, giá món, giá bán, chương trình bán hàng.

-Tính giá thành sản phẩm, định mức nguyên vật liệu. Lập chỉ tiêu chi phí các hạng mục hàng hóa để P. Cung ứng thực thi

-Kiểm tra doanh thu, dòng tiền. Hạch toán, định khoản chi phí trên phần mềm dữ liệu nội bộ của hệ thống.

-Lập, lưu trữ sổ sách cho nội bộ hệ thống công ty và thống kê theo quy định để lập các báo cáo theo quý, tháng hoặc năm.

-Xây dựng quy trình làm việc của BP. Kế toán 

-Phối hợp với dịch vụ thuế:

+Lập tờ khai thuế GTGT/TNDN/GTGT hàng tháng/quý/ năm. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý/năm

+Tổng hợp, kiểm tra báo cáo tài chính thuế hàng quý, hàng năm. Chuẩn bị hồ sơ giải trình cho cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu 

-Kiểm tra hóa đơn mua vào và dữ liệu bán ra để xuất hóa đơn cho Công ty và các cửa hàng

-Thời gian làm việc: thứ hai đến sáng thứ 7 (thứ 7 làm online, thứ 7 cuối cùng của tháng làm buổi sáng tại VP)

-Thưởng các ngày lễ trong năm, tháng 13, phép năm, thưởng thâm niên, sinh nhật, hiếu hỉ, thai sản

-Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000 đồng/bé (khi làm đủ 01 năm)

-Tham gia BHXH

-Về sớm 45 phút/lần/tháng (lao động nữ)

– Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm Fast

– Kỹ năng lập kế hoạch triển khai công việc được giao, khả năng phân tích số liệu

– Kinh nghiệm kê khai hóa đơn GTGT, quyết toán các loại thuế: TNCN, TNDN, GTGT, báo cáo thuế tháng/quý/năm

– Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán bán hàng, kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, dịch vụ ăn uống.

– Sẵn sàng chịu áp lực công việc, thích ứng với thay đổi

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH The Big Nest F&b