LOADING

Job Description

  • Nhân viên MNR sửa chữa cont
  • Công việc chính sửa chữa container
  • Trao đổi thêm khi phỏng vấn

  • Mức lương 8.000.000-15.000.000 VND
  • Được đóng BHXH BHYT đầy đủ
  • Được thưởng hàng năm lương 13 và thưởng theo doanh thu.
  • Đi du lịch hàng năm với công ty.

  • Biết gò hàn cắt.
  • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vuc hàn cắt.
  • Là người quản lý trung thực, gương mẫu, luôn luôn tích cực và cầu tiến.

Tagged as: Việc làm khác

About Công Ty TNHH Doanh Nhân Khởi Nghiệp Việt Nam