LOADING

Quản Lý Sản Xuất

Job Description

– Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi quá trình sản xuất theo đơn đặt hàng.

– Sắp xếp và điều phối nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm đầu ra.

– Quản lý máy móc, dây chuyền sản xuất, đóng gói và nguyên liệu đầu vào.

– Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.

– Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực

– Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới.

– Tìm và phân tích vấn đề trong sản xuất và đề xuất giải pháp.

– Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty.

– Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật nhà nước

– Được thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ Têt.

– Nghĩ lễ, phép theo Luật Lao động.

– Tốt nghiệp Đại học

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

– Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

– Kỹ năng quản lý con người tốt.

– Kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên

– Quản lý chi tiết và hướng vào kết quả cuối cùng

– Thẳng thắn, trung thực và quyết đoán.

Tagged as: Việc làm khác

About Công Ty TNHH Cơ Khí 96