LOADING

Production Supervisor

Job Description

1.     Nhận kế hoạch sản xuất từ QLSX và thực hiện các kế hoach cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng suất trước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

2.     Giám sát việc sử dụng lao động / phân bổ người lao động tại các vị trí làm việc, đảm bảo đúng công việc và không dư thừa hoặc thiếu hụt lao động

3.     Giám sát hoặt động của máy móc tại nơi làm việc, đảm bảo các thao tác điều chỉnh, vận hành máy móc đúng với quy trình và nâng suất hoặt động của máy.

4.     Kiểm tra khối lượng sản xuất, chất lượng nhân điều trước khi giao sáng bộ phận kế tiếp

5.     Kiểm soát thời gian downtime máy, báo cáo và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất như hư hỏng máy móc, thiết bị

6.     Kiểm soát nhân viên và đảm bao an toàn khi làm việc, đặc biệt là các khu vực có các thiết bị nguy hiểm như lò hơi, hoặc khu vực sử dụng hóa chất độc hại ( Fumigation)

7.     Giám sát việc thực hiện nội qui tại bộ phận làm việc, nội quy của công ty về công tác quản lý người lao động, quản lý tài sản máy móc và quản lý quy trình sản xuất, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn vệ sinh cần thiết tại nơi làm việc sau khi kết thúc ca sản xuất.

8.     Chịu trách nhiệm cho việc Báo cáo việc quản lý khối lượng hàng hóa tại bộ phận, phân tích xu hướng năng suất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất. Việc báo cáo này được thực hiện hàng ngày, hoặc các báo cáo khác yêu cầu thực hiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm đánh giá kết quả hoặt động của bộ phận đáp ứng như thế nào đối với kế hoạch sản xuất.

9.     Giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo qui định của nhà máy.

10.     Giám sát và hướng dẫn cho nhận viên trực thuộc về qui trình sản xuất, cách thức kiểm soát quá trình, truy xuất nguồn gốc lô hàng dựa theo hệ thống truy xuất đã được áp dụng tại công ty.

11.     Công việc khác do quản lý phân công

Môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn

Đào tạo phát triển tay nghề

thưởng tháng 13

Tăng lương định kỳ

Lãnh đạo nhiệt huyết

  1. Trình độ văn hoá:   Tốt nghiệp từ Cao Đẳng ngành công nghệ thực phẩm hoặc các ngành nghề có liên quan (sinh học, quản lý công nghiệp,…).
  2. Trình độ chuyên môn:

a.      Có kiến thức tốt về lĩnh vực quản lý quy trình sản xuất thực phẩm, đặc biệt ngành sản xuất hạt điều .

b.     Kỹ năng giải quyết vấn đề

  1. Kỹ năng:
  2. Vi tính (word, excel, internet, . . . .)
  3. Giao tiếp ứng xử.
  4. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm giám sát quản lý quy trình sản xuất xưởng ít nhất 1 năm.

Tagged as: Việc làm khác

About Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam