LOADING

Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Job Description

 1. Tổ chức họp phòng vào cuối ngày để kiểm tra, kiểm soát và có kế hoạch công việc kịp thời.
 2. Thay mặt Trưởng phòng điều hành các hoạt động của phòng theo uỷ quyền.
 3. Thực hiện các công việc hàng ngày:

– Nhận nhiệm vụ chỉ đạo từ Trưởng phòng và Chỉ huy Đơn vị.

– Tham gia các cuộc họp khi Trưởng phòng và Chỉ huy Đơn vị yêu cầu.

– Kiểm soát và phê duyệt kế hoạch thi công các công trường.

– Kiểm soát và phê duyệt các đề nghị theo quy trình cung cấp vật tư.

– Kiểm soát và phê duyệt các đề nghị theo quy trình bão dưỡng và sửa chữa xe máy thiết bị.

– Tham gia công tác thương thảo hợp đồng với đối tác là nhà cung cấp vật tư, nhà thầu phụ.

– Kiểm soát và phê duyệt công tác thanh quyết toán đối với nhà cung cấp vật tư, nhà thầu phụ.

– Theo dõi, nhắc nhở công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các công trường.

4. Báo cáo công việc cuối ngày cho quản lý trực tiếp.

 • Được tham gia vào các lớp đào tạo nâng cao phục vụ công việc.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước sau khi ký HĐLĐ chính thức.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi: Lương tháng 13 theo quy định của công ty, chế độ nghỉ mát hàng năm, các chế độ khác dành cho CBCNV nhân các dịp lễ, tết…

 • Kiến thức chuyên môn về pháp lý hồ sơ đấu thầu, kiểm soát khối lượng và lập dự toán đấu thầu.
 • Kiến thức về công tác kế hoạch, tổ chức xây dựng phòng chuyên môn, xây dựng Ban chỉ huy công trường.
 • Vững về kiến thức chuyên môn: cầu, đường bộ, bến thuỷ…
 • Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về công tác tổ chức và điều hành sản xuất.
 • Có kiến thức về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Kiến thức về công tác quản lý vật tư, xe máy thiết bị, nhân công.
 • Luật, nghị định, thông tư và các văn bản quy định khác phục vụ công tác chuyên môn.

Tagged as: Xây dựng

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sơn Thành An