LOADING

Phó Giám Đốc Tuyển Sinh Du Học

Job Description

1. Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, kế hoạch MKT & tuyển sinh theo tháng/quý/năm cho khối Sales & MKT (gồm hoạch định, tổ chức và đánh giá thực hiện) nhằm phát triển kênh tuyển sinh, đối tác tuyển sinh, chương trình tuyển sinh theo mục tiêu của HĐQT.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của khối Sales & MKT khai thác thị trường du học

3. Thiết lập, tổ chức xây dựng hệ thống Sales & MKT đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

4. Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự Sales & MKT một cách hiệu quả.

5. Chủ trì xây dựng các chính sách lương, thưởng cho Sales & MKT.

6. Xây dựng data khách hàng và phát triển mạng lưới đối tác chiến lược của Công ty.

7. Chủ trì, chỉ đạo khối Sales & MKT tổ chức các sự kiện tư vấn, hội thảo & các chương trình tuyển sinh tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

8. Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng, khai thác các Agent, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

9. Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của HĐQT.

1/ Thu nhập: Lương cứng ( đàm phán theo năng lực) + Hoa hồng + Thưởng

2/ Thưởng %/ doanh thu, thưởng điều hành.

3/ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, hiện đại, được HĐQT hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để phát triển.

4/ Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và của công ty.

1. Tuổi từ 30-45;

2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

3. Kinh nghiệm:

– Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du học. Ưu tiên có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về thị trường du học

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động tư vấn, tuyển sinh, MKT du học

4. Kiến thức & kỹ năng:

– Có tư duy quản lý, điều hành.

– Kỹ năng lập kế hoạch tốt.

– Kiến thức về thị trường du học tốt.

– Kỹ năng tư vấn, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

5. Tố chất và tác phong:

– Thông minh, nhanh nhẹn,

– Khả năng chịu được áp lực tốt.

Tagged as: Giáo dục – Đào tạo

About Cen Land - Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ