LOADING

Nhân Viên Tuân Thủ (Compliance , HSE)

Job Description

  • Quản lý giám sát đào tạo an ninh, an toàn trong nhà máy, quản lý công tác PCCC.
  • Chuẩn bị hồ sơ cho audit ( Social and C – TPAT) hàng năm của khách hàng.
  • Theo dõi và hỗ trợ các phòng ban xây dựng kế hoạch cải tiến, phòng ngừa khắc phục các FINDS theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.

  • Lương : Thỏa thuận
  • Quyền lợi: Được tham gia bảo hiểm đầy đủ, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhân sự, bảo hiểm.

  • Lương : Thỏa thuận
  • Quyền lợi: Được tham gia bảo hiểm đầy đủ, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhân sự, bảo hiểm.
  • Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của luật lao động và chính sách của công ty( BHYT,BHXH, nghĩ phép lễ tết , thưởng …)

Tagged as: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng

About Công Ty TNHH Peace Vina