LOADING

Nhân Viên Theo Dõi Kho Hàng

Job Description

-Nhận hàng kiểm tra số lượng, xuất hàng kiểm tra số lượng

-Chuẩn bị liệu cho sản xuất

-Lập biểu xuất nhập kho

-Cuối tháng kiểm tra tồn kho

-Mội trường thoải mái

-Mức lương phù hợp

-Công việc tương đối nhẹ nhàn

-Cấp trên, đồng nghiệp thân thiện

-Kiểm tra số lượng chính xác

-Không yêu cầu bằng cấp

Tagged as: Hành chính – Thư ký

About Công Ty TNHH Guanye Industrial Group Việt Nam