LOADING

Nhân Viên Quản Lý Tồn Kho

Job Description

  • Nhận lệnh và cấp phát bán thành phẩm cho sản xuất
  • Nhận và nhập kho nguyên liệu/ Bán thành phẩm
  • Quản lý số liệu tồn kho nguyên liệu, bán thành phẩm

  • Thỏa thuận lương theo năng lực của ứng viên
  • Ký hợp đồng tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của Luật
  • Công ty hỗ trợ suất ăn tại công ty

  • Sử dụng được xe nâng điện
  • Sử dụng tốt vi tính

Tagged as: Thu mua – Kho Vận – Chuỗi cung ứng

About Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Harvest