LOADING

Job Description

1, Phần nội bộ

–           Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

–           Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

–           Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

–           Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

– Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

2. Phần tổng hợp

–          Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…

–          Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

–          Theo dõi và quản lý công nợ

–          Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

–          Tính lương cho nhân viên các siêu thị thành viên,

–          Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

–          Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…

–          Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

–          Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

–          Nộp tiền thuế, tờ khai thuế

–          Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

–          In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp

Làm các công việc khác theo sụ phân công quản lý của KTT và Ban Giám đốc

–           Mức lương phù hợp với năng lực

–           Chế độ tăng lương, nâng lương theo quy định

–           Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

–           Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

–           Trình độ: Cử nhân Đại học, Cao đẳng;

–           Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán liên quan;

–           Kiến thức: có kiến thức sâu rộng về nghiệp vụ kế toán tài chính;

–           Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống bán lẻ;

–           Có thể đi công tác tỉnh

Tagged as: Kiểm toán

About Ban Điều Hành Siêu Thị Mường Thanh - Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Số 1 Tỉnh Điện Biên