LOADING

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Job Description

– Đảm bảo việc hạch toán kế toán đúng Quy trình minh hạch toán của Công ty, chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Luật Thuế.

– Thực hiện các công việc chung của kế toán tổng hợp. Đảm bảo việc theo dõi và thực hiện đúng hạn các báo cáo một cách chính xác, kịp thời.

– Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…

– Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN, các khoản trích khấu hao TSCĐ; phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

– Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

– Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

– Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…

– Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

– Theo dõi và quản lý công nợ, Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

– Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…), Nộp tiền thuế, tờ khai thuế, In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp

– Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

– Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

– Các thông tin chi tiết về công việc và quyền lợi sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 – thứ 6 và sáng thứ 7

– Thử việc: 2 tháng, lương thử việc: 80% lương chính thức;

– Lương chính thức: trên 10 triệu, tuỳ vào năng lực

– Bảo hiểm và chế độ nghỉ ngơi: theo quy định chung của nhà nước.

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/tài chính

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, phần mềm quản lý)

– Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệp làm tại các Công ty đã niêm yết sàn chứng khoán

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp D&t Sài Gòn