LOADING

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

Job Description

– Đối soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.

– Theo dõi và quản lý công nợ của CN.

– Quản lý, Kiểm tra, đối chiếu số liệu về nguồn tiền, hàng hóa các tại chi nhánh, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

– Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

– Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

– Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

– Lập hồ sơ mua bán hàng hóa.

– Nhập, xuất hóa đơn GTGT.

– Kiểm tra, đối chiếu công nợ KH-NCC, hàng tuần lập BC tổng hợp, phân tích công nợ đến hạn, quá hạn.

– Phối hợp với các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi công nợ.

– Lập báo cáo tài chính, xử lý báo cáo thuế , giao dịch và làm việc ngân hàng.

– Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

– Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty

– Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

– Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Lương từ 13 triệu – 15 triệu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,…

Lương tháng thứ 13 và thưởng theo dự án.

Làm việc trong môi trường dự án chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

– Giới tính Nam

– Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, …

– Có kinh nghiệm 02 ở vị trí tương đương.

– Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).

– Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Tập Đoàn Định An