LOADING

Job Description

– Thu thập hóa đơn chứng từ, hợp đồng , …. từ nhà cung cấp và xuất hóa đơn với khách hàng, theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng và công nợ nhà cung cấp

– Làm đề nghị thanh toán ,thu chi tiền , lập lệnh thanh toán qua ngân hàng, Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

– Nhập dữ liệu hóa đơn mua vào, bán ra, thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên hệ thống PM Misa

– Tính lương, xử lý các nghiệp vụ bảo hiểm

  • Có người hướng dẫn hỗ trợ công việc, được học hỏi nhiều kinh nghiệm
  • Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định pháp luật
  • Và các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam

  • Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chuyên ngành kế toán hoặc đã đi làm kinh nghiệm 1 năm,
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán công nợ, bảo hiểm, lương

Tagged as: Kiểm toán

About Văn Phòng Đại Diện Maszma Marketing Tại Thành Phố Hồ Chí Minh