LOADING

Nhân Viên Điều Phối Học Thuật Cambridge

Job Description

 • Hỗ trợ học thuật cho tất cả các khối (tiều tiểu học, Khối 1,2,3,4,5): Kiểm tra việc GV dạy theo đúng khung chương trình và phân phối chương trình.
 • Hỗ trợ GVNN xây dựng đề cương ôn tập, đề kiểm tra tiến độ, đề thi của môn toán và khoa học.
 • Hỗ trợ phòng học thuật kiểm soát việc chấm bài kiểm tra, bài thi của các GV
 • Là đầu mối làm việc chuẩn bị các đồ dùng dạy học cho các tiết thực hành thí nghiệm, dự án học tập trải nghiệm
 • Xây dựng đề kiểm tra đầu vào môn khoa học, toán học cho các khối lớp.
 • Hỗ trợ các lớp học trực tuyến (nếu có).
 • Hỗ trợ trực tiếp giảng dạy các môn học trong trường hợp GVNN nghỉ.
 • Hỗ trợ trợ giảng các lớp trong trường hợp GV PCN nghỉ.
 • Dạy các lớp ôn tập, bổ trợ, ôn thi Checkpoint cho học sinh
 • Dạy các lớp tiền tiểu học, các môn học ở các khối lớp theo sự phân công của nhà trường
 • Tham gia các công việc, sự kiện marketing của Nhà trường.
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh, đánh giá đầu vào học sinh theo lịch phân công của Nhà trường
 • Hỗ trợ GVNN trả lời, tư vấn PH về các câu hỏi liên quan đến môn học phụ trách.
 • Tham gia hỗ trợ các cuộc họp Phụ huynh, các chuyến đi tham quan, trải nghiệm của học sinh.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý phòng học thuật và Nhà trường.

 • Được hưởng chế độ lương thưởng cao, hấp dẫn thu nhập: Từ 15.000.000 -25.000.000 đồng (đáp ứng theo 14 đầu mục công việc nêu trên)
 • Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà trường.
 • Nhiều cơ hội phát triển, thử thách bản thân.

 • Kỹ năng quản lý, điều phối
 • Kỹ năng giảng dạy và phương pháp dạy học sáng tạo, chủ động
 • Kỹ năng đào tạo, dẫn dắt, định hướng về học thuật cho GV
 • Kỹ năng quản trị rủi ro, xử lý tình huống, sự cố phát sinh 

Tagged as: Giáo dục – Đào tạo

About Trường Tiểu Học Bạch Dương