LOADING

Nhân Viên Bảo Vệ

Job Description

 • Trực bốt bảo vệ
 • Mở cổng cho xe nhân viên công ty và xe xuất nhập hàng ra vào
 • Kiểm tra và tuần kho vào ban đêm
 • Bảo vệ tài sản của công ty

 • Đãi ngộ tốt
 • BHXH
 • Lương thưởng (Tháng 13)
 • Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
 • Hỗ trợ chỗ ở tại công ty
 • Được duyệt phép nghỉ nếu có nhu cầu cần thiết

 • Không sử dụng chất kích thích
 • Có sức khỏe ổn định
 • Ưu tiên người ở tỉnh

Tagged as: An ninh – Bảo vệ

About Công Ty Xnk Phân Bón Us Garden