LOADING

[Long An] Senior Accountant

Job Description

 • Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tài chính, chứng từ kế toán từ các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp.
 • Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài sản, báo cáo nợ phải trả và báo cáo nợ ngắn hạn,…
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
 • Lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định của phòng kế toán của công ty.
 • Chủ động làm việc, thực hiện, cung cấp thông tin yêu cầu của ngân hàng, kiểm toán, cơ quan nhà nước.
 • Thực hiện các thủ tục kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

 • Mức lương cạnh tranh; Đánh giá tăng lương hàng năm
 • Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng KPI (theo tình hình kinh doanh của công ty) 
 • 12 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bảo hiểm tai nạn 24/7
 • Giảm giá nội bộ (~50%) cho các thương hiệu Pizza 4P’s, Ippudo, About Life Coffee, v.v.

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (lĩnh vực F&B là một lợi thế)
 • Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống SAP
 • Kỹ năng giao tiếp & giải quyết vấn đề tốt
 • Trung thực, năng động và sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu
 • Tiếng Anh cơ bản

Tagged as: Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch

About Công Ty Cổ Phần Pizza 4Ps