LOADING

Kỹ Thuật Viên Xử Lý Nước Thải / Waste Water Treatment Technician

Job Description

– Vận hành các thiết bị/ máy móc, hệ thống theo đúng quy trình vận hành. Báo cáo cho trưởng ca khi phát hiện hư hỏng,bất thường, sự cố

– Phụ trách vận hành trực tiếp hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo khởi động và dừng hệ thống đúng quy trình, báo cáo kịp thời các tình huống khẩn cấp

– Phối hợp với cấp trên thực hiện ứng phó các tình huống khẩn cấp

– Các công việc khác do cấp trên giao phó

– Nhà ở và xe đưa rước miễn phí đây đủ tiện nghi

– Khám sức khỏe định kỳ

– Tham gia Bảo hiểm đầy đủ

– Suất ăn giữa ca, tăng ca

– Trợ cấp ngoại ngữ

– Trợ cấp nuôi con nhỏ

– Thưởng giới thiệu Công nhân viên

– Đánh giá tăng lương định kỳ

– Thưởng tháng 13

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành liên quan

– Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

– Giới tính :Nam

– Có thể làm việc theo ca

Tagged as: Môi trường – Xử lý chất thải

About Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)