LOADING

Job Description

–      Thực hiện vận hành sản xuất đúng qui trình nhằm đảm bảo quá trình sản xuất an toàn, ổn định chất lượng sản phẩm

–      Kiểm tra ATLĐ tại mỗi vị trí làm việc trước khi triển khai sản xuất

–      Thực hiện vận hành thiết bị đúng qui trình, hướng dẫn công việc tại vị trí đảm trách, đảm bảo quá trình sản xuất an toàn, ổn định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn qui định.

–      Thực hiện chuẩn bị vật tư hoặc dụng cụ hỗ trợ đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư đáp ứng tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

–      Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất

–      Thực hiện xử lý theo cấp độ qui định các sự cố về thiết bị, vật tư, sản phẩm, công cụ dụng cụ tại khu vực phụ trách nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

–      Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

·     Chế độ phúc lợi:

–      Lương: 8.600.000 VND

–      Được hưởng sữa bồi dưỡng hằng tháng

–      Được xét thưởng PA hằng tháng

–      Thời gian làm việc: Đi ca 8 tiếng (chế độ 3 ca & đảo ca hằng tuần)

–      Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

–      Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ 30/4 và 1/5, thưởng lễ 2/9, thưởng sinh nhật,….  

–      Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật /CN thực phẩm/ CN Sinh học

–      Kinh nghiệm: Ưu tiên từng làm việc tại các nhà máy sản xuất thực phẩm

Tagged as: Hóa học – Hóa sinh

About Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy (Vnd) - Cn Công Ty CP Đường Quảng Ngãi (Công Ty CP Đường Quảng Ngãi)