LOADING

Kỹ Thuật Viên Điện

Job Description

– Định kỳ bảo dưỡng và bảo trì các sự cố thiết bị hiện trường

– Phối hợp hiện trường làm việc xoay ca

– Làm các hạng muc công việc cấp trên giao phó

– Nhà ở miễn phí đầy đủ tiện nghi

– Xe đưa rước miễn phí các tuyến (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước)

– Khám sức khỏe định kỳ

– Tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

– Suất ăn giữa ca, tăng ca đầy đủ dinh dưỡng

– Trợ cấp ngoại ngữ, nuôi con nhỏ

– Thưởng giới thiệu Công nhân viên

– Đánh giá tăng lương hàng năm

– Lương thưởng tháng 13

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm

Tagged as: Điện – Điện tử – Điện lạnh

About Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)