LOADING

Job Description

-Tham gia thiết kế các dự án về lĩnh vực thủy lợi, xây dựng, phòng chống thiên tai và các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp tỉnh lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường và phòng chống thiên tai. 

– Thiết kế các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai.

-Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

– Mức lương: Theo thỏa thuận và theo năng lực hoàn thành sản phẩm Dự án, đề tài

– Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT…theo quy định hiện hành của nhà nước;

– Được tạo điều kiện sinh hoạt và bố trí nơi ở cho cán bộ ở xa;

– Được hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công việc.

– Đối với những ứng viên có năng lực, chuyên môn điều hành thì có cơ hội được đào tạo lãnh đạo quản lý (cấp Phòng và Trung tâm)

– Kỹ sư mới ra trường có bằng đại học chính quy, ưu tiên những cán bộ đã có kinh nghiệm

– Ưu tiên những ứng viên biết sử dụng thành thạo một trong các phầm mềm phục vụ tính toán, thiết kế như AutoCad, GeoSlop, Mike, Arcgis, ….

– Lưu ý: Nếu chưa có kinh nghiệm thì được đào tạo và định hướng lĩnh vực phát triển phù hợp với thế mạnh của từng cá nhân. 

Tagged as: Xây dựng

About Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Trung Và Tây Nguyên