LOADING

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Job Description

– Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước:

 + Thiết kế các công trình xử lý nước sạch và hệ thống mạng lưới cấp nước khu đô thị và nông thôn quy mô vừa và nhỏ.

 + Thiết kế các công trình mạng lưới thu gom nước thải và xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị quy mô vừa và nhỏ.

– Thi công các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ.

– Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

– Mức lương cố định hàng tháng nhận được theo thỏa thuận.

– Mức lương năng suất theo hiệu quả công việc đạt được.

– Đóng bảo hiểm và các phúc lợi xã hội khác (nghỉ hè, tết…)

– Có cơ hội học tập nâng cao lên các bậc học chuyên môn cao hơn

– Được nghỉ 2 ngày thứ bảy / 1 tháng

– Yêu cầu năng động, chịu khó trong công việc.

– Không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.

Tagged as: Xây dựng

About Công Ty Cổ Phần Môi Trường Nam Việt