LOADING

Kế Toán Trưởng

Job Description

Tài chính:

– Xử lý hồ sơ vay vốn, làm báo cáo tài chính.

– Xây dựng kế hoạch dòng tiền, cân đối dòng tiền, báo cáo thực hiền dòng tiền hàng tháng

– Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn (thu – chi) theo tiến độ sử dụng vốn, giải ngân, tái đầu tư, đưa ra các giải pháp cân đối dòng tiền cho hoạt động của Công ty.

– Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Kế toán:

– Kiểm soát, phê duyệt hồ sơ thanh toán, lên kế hoạch thanh toán để báo cáo các dòng tiền hoạt động.

– Xác định phân loại theo dõi rõ ràng các nguồn thu, từ đó lên kế hoạch, bám sát kế hoạch thu chi chi tiết theo các đầu mục phí và các nguồn thu.

– Kiểm soát giá bộ phận mua hàng, kiểm soát xuất – nhập vật tư.

– Lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng.

– Tổng hợp, kiểm tra số liệu để lên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vào cuối mỗi tháng.

– Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ hàng tháng.

– Lập báo cáo kết quả lãi lỗ cho từng dự án, cho chi nhánh.

– Tham mưu BGD và trực tiếp xử lý các nghiệp vụ kế toán phù hợp với công ty.

– Tổng hợp số liệu và thực hiện khai báo thuế GTGT, phối hợp với BP. Nhân sự thực hiện đối soát số liệu thuế TNCN. Thực hiện báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN.

– Lên báo cáo quản trị và các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo

– Làm việc trực tiếp với cơ quan, khách hoặc đối tác: Cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng….

– Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các nhân viên thuộc hệ thống kế toán.

– Đào tạo nhân viên, hỗ trợ đồng nghiệp.

– Thiết lập các quy trình làm việc của P. Kế toán.

– Kiểm soát quy trình lập hồ sơ sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, kiểm tra báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán. 

– Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGD.

– Thu nhập thương lượng theo năng lực.

– BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định của pháp luật.

– Thưởng Tết, lễ, thưởng quý (tùy tình hình kinh doanh).

– Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,

– Được đào tạo kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng trong nghề nghiệp chuyên môn.

– Team building và du lịch hàng năm theo tình hình công ty.

- Kinh nghiệm kế toán trưởng từ 5 năm trở lên. 

– Kiến thức luật về Tài chính – kế toán tốt.

– Có khả năng tư duy tốt

– Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm

– Chịu áp lực công việc cao

– Biết cách lập kế hoạch công việc và quản lý thời gian tốt.

– Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo

Tagged as: Bán hàng kinh doanh

About Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bkg Việt Nam