LOADING

Kế Toán Trưởng

Job Description

– Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành

– Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.

-Lập các báo cáo kê khai và quyết toán thuế định kỳ và hàng năm cho Cơ quan quản lý thuế, làm việc và giải trình với Cơ quan thuế, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý thuế phát sinh.

-Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

-Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.

-Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.

-Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty.

-Kiểm tra, soát xét các khoản thu tiền, các ủy nhiệm chi và thanh toán với các nhà cung cấp, đối tác.

-Lên kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận Kế toán.

-Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận Kế toán, hỗ trợ bộ phận Nhân sự tuyển dụng nhân viên Kế toán.

-Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về hoạt động kế toán tài chính của Công ty.

-Tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể về chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất do Ban Giám Đốc giao.

-Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh

-Thu nhập: 18-20 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn)

– Chế độ BHXH đầy đủ ngay khi ký hợp đồng chính thức.

– Môi trường trẻ trung, thân thiện, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc.

– Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

– Có kinh nghiệm về công ty Logistics hoặc tương đương

– Có chứng chỉ kế toán trưởng.

– Giao tiếp tiếng anh (bắt buộc)

– Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là MS Excel, Pivot table.

– Trung thực, có trách nhiệm cao và nhiệt tình với công việc được giao đảm nhiệm;

– Chủ động trong các công việc được giao và hoàn thành theo kế hoạch yêu cầu;

Tagged as: Xuất Nhập Khẩu

About Công Ty TNHH Kngl Việt Nam