LOADING

Kế Toán Tổng Hợp (Trưởng Bộ Phận)

Job Description

Vị trí công việc: Kế toán tổng hợp kiêm trưởng bộ phận kế toán

Mục tiêu:

 • Thực hiện công việc theo sự phân công của Kế Toán Trưởng ( GROUP )
 • Tham mưu cho Kế Toán Trưởng ( GROUP ) về các vấn đề liên quan đến Kế Toán, Kế Toán thuế.
 • Tham mưu tờ trình về chi phí phòng ban, tờ trình mua sắm NVL, CCDC cho Kế Toán Trưởng ( GROUP ).
 • Chịu trách nhiệm quản lý các chi phí hoạt động thuộc phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.
 • Soạn thảo, xây dựng, khắc phục, cải tiến và hoàn thiện quy trình hoạt động của “ Bộ phận kế toán ( Cty con ) ”.
 • Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận, thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn.
 • Tổ chức đào tạo, p/công trách nhiệm, đánh giá và giám sát công việc của nhân viên, đảm bảo thực thiện đúng kế hoạch.

Phạm vi công việc:

 • Phối hợp chặt chẽ với Admin, Sale và phòng kế toán ( Group )

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

1/ Kiểm tra và hoạch toán các định khoản nghiệp vụ phát sinh:

 • Kiểm tra và hoạch toán chi phí lương
 • Kiểm tra, phân bổ chi phí CCDC, khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm tra và thực hiện trích lập các khoản dự phòng, đánh giá lại giá trị HTK.
 • Kiểm tra và hướng dẫn các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh các phần hành kế toán.
 • Kiểm tra và hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác …

2/ Kiểm tra chứng từ sổ sách, số liệu phần mềm thống phần mềm:

 • Ký nháy các hồ sơ thanh toán, tạm ứng và các hồ sơ về tài chính theo sự phân công và ủy quyền của Kế Toán Trưởng ( GROUP ).
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tài khoản chi phí, doanh thu, tiền và các tài khoản khác …
 • Kiểm tra và đảm bảo số liệu kế toán chi tiết khớp với số liệu kế toán tổng hợp trên hệ thống.
 • Kiểm tra và đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách hoạch toán đúng với chuẩn mực và thông tư ban hành mới nhất.
 • Kết chuyển chi phí, doanh thu và lãi lỗ.

3/ Các báo cáo định kỳ và đột xuất:

 • Giám sát, đốc thúc các quá trình thu hồi nợ phải thu và phải trả.
 • Tổng hợp số liệu của các phòng ban và lập kế hoạch dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, tình trạng xuất nhập tồn của HH, SP.
 • Tổng hợp số liệu và lập báo cáo doanh số.
 • Tổng hợp số liệu và lập báo cáo chi phí.
 • Kiểm tra và lập báo cáo tài chính ( Gồm: Bảng CĐPS, Bảng CĐKT ).
 • Thực hiện các báo cáo phân tích khác ( Nếu có ) …
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế Toán Trưởng ( Group )

 • Lương thỏa thuận: 12- 20tr tùy kinh nghiệm và năng lực;
 • Thưởng lễ, tết, tháng 13 theo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan
 • 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức chuyên môn về kế toán
 • Hiểu biết về nghành FMCG.
 • Am hiểu về các phần miềm kế toán.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Công ty sản xuất.

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH TM SX Hưng Việt