LOADING

Kế Toán Tổng Hợp Thu Nhập Từ 15-20 Triệu (Tiếng Anh / Trung)

Job Description

– Thực hiện các công việc kế toán nội bộ: Thu, chi tiền mặt, ngân hàng; tiếp nhận hóa đơn, chứng từ đầu vào

– Hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh hàng ngày, phối hợp công việc cùng thủ kho và thủ quỹ.

– Thường xuyên kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đảm bảo hạch toán đúng và đủ mã tài khoản, mã đối tượng, sản phẩm, khoản mục, bộ phận.

– Thường xuyên kiểm tra công tác thu chi tiền hàng ngày của Thủ quỹ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình của công ty.

– Thực hiện hạch toán, khai báo các nghiệp vụ về tăng giảm chi phí trả trước, tài sản cố định. Định kỳ hàng tháng thực hiện phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao tài sản cố định.

– Định kỳ báo cáo tình hình các khoản công nợ phải thu, phải trả để tổng hợp và báo cáo Ban Lãnh đạo.

– Thực hiện công tác kế toán mua hàng, bán hàng, phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu để thực hiện kê khai hồ sơ nhập, xuất khẩu và nộp các loại thuế, phí liên quan.

– Theo dõi và kiểm tra công việc của Thủ kho, thực hiện tính giá thành sản xuất.

– Phối hợp với Thủ kho thực hiện kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, tài sản trong công ty, tham gia công tác kiểm kê tài sản định kỳ.

– Lập Báo cáo nội bộ hàng tuần, tháng, quý, năm của công ty.

– Tổ chức lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán nội bộ của công ty theo quy định.

– Cung cấp hồ sơ, chứng từ kế toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán và phối hợp thực hiện công việc kế toán thuế hàng ngày.

– Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

– Chế độ phúc lợi hấp dẫn: lễ, tết, hiếu hỉ, lương tháng 13 và các đãi ngộ khác của công ty.

– Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

– Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc Trung.

– Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

– Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

– Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt phần mềm kế toán Trung Quốc là lợi thế.

– Có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất, hàng hóa XNK

– Ưu tiên biết tiếng Trung/Tiếng Anh (viết, đọc và giao tiếp cơ bản).

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty Tnhh Market Union Group