LOADING

Kế Toán Tổng Hợp

Job Description

–        Phụ trách tất cả các công việc liên quan đến phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về nhiệm vụ được giao.

–        Xây dựng các quy chế nội bộ phòng kế toán, quy trình thanh toán, mua sắm,… phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty.

–        Chịu trách nhiệm giao dịch làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng,… theo yêu cầu của công việc.

–        Setup và trực tiếp quản lý hệ thống sổ sách kế toán cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty và phù hợp với chuẩn mực pháp luật kế toán hiện hành.

–        Thực hiện hạch toán thu-chi, các khoản khấu hao TSCĐ. Hạch toán các khoản phân bổ chi phí như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/dài hạn,…

–        Theo dõi các khoản nợ của công ty bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.

–        Chịu trách nhiệm kê khai và báo cáo thuế cho công ty theo tháng/quý/năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

–        Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,…)

–        Hàng tháng tính lương cho cán bộ nhân viên công ty, thực hiện các khoản trích theo lương.

–        Quyết toán thuế với cơ quan thế về thuế TNDN,TNCN.

–        Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên, người lao động, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc, thay đổi người phụ thuộc.

–        Lưu trữ và bảo quản toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kế toán công ty một cách khoa học, an toàn và hiệu quả bao gồm cả phần mềm kế toán và hồ sơ hệ thống sổ sách, hóa đơn chứng từ, … bản giấy.

–        Đề xuất các giải pháp với Ban lãnh đạo công ty để hoạt động của phòng kế toán được hiệu quả.

–        Phối hợp tốt với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty để hoàn thành công việc được giao một cách có hiệu quả.

–        Tham gia thực hiện các công việc mua bán hàng hóa của công ty.

–        Các công việc khác theo yêu cầu hoặc ủy quyền của Ban lãnh đạo công ty

–        Thời gian thử việc: 2 tháng

–        Sau 2 tháng thử việc nếu đạt yêu cầu, Công ty sẽ ký hợp đồng chính thức.

–        Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

–        Chế độ đãi ngộ, lương thưởng tốt từ Công ty.

–        Môi trường làm việc chuyên nghiệp

–        Độ tuổi dưới 40 tuổi

–        Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán

–        Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có ít nhất 3 năm vị trí kế toán tổng hợp

–        Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa tốt và tin học văn phòng: word, excel tốt

–        Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo. Nắm vững và am hiểu pháp luật và các Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế.

–        Có phẩm chất cá nhân: Cẩn trọng, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần đoàn kết. Khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.

–        Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn chủ động trong công việc

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cmi