LOADING

Kế Toán Tổng Hợp

Job Description

Ø Phần thuế:

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Theo dõi và quản lý công nợ

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…; Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Nộp tiền thuế, tờ khai thuế (GTGT/TNCN/TNDN/BCTC)

Ø Phần nội bộ

Thu chi nội bộ các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

Quỹ TM

 – Thu nhập 10 – 13 triệu

– Thưởng hiệu quả KPIs, các khoản thưởng và đãi ngộ theo quy định công ty, nhà nước.

 – Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển

 – Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học..

 – Có 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

 – Giao tiếp tốt, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

 – Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Xanh Miền Nam