LOADING

Job Description

1.     Nhập kho thành phẩm phân xưởng

2.     Xuất điều chuyển thành phẩm và cập nhật xuất bán thành phẩm trên hệ thống

3.     Kiểm tra đơn hàng mua để nhập kho

4.     Xuất vật tư , CCDC, phục vụ như xuất sản xuất,xuất bán,xuất bảo hành,sửa chữa …

5.      Đối chiếu với kế toán công nợ

6.     Đối chiếu xuất,nhập,tồn với thủ kho.

7.     Thu hồi phiếu nhập,xuất.

8.     Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

9.     Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).

Nghỉ lễ, tết theo luật lao động

Được tham gia BHYT, BHXH theo luật lao động

Lương tháng 13

Hỗ trợ tiền cơm trưa

Có kinh nghiệm kế toán kho 1 năm trở lên

Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên

Ưu tiên ngành cơ khí

Chịu khó trong công việc

Tagged as: Kiểm toán

About CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM