LOADING

Kế Toán Kho

Job Description

– Quản lý nhập- xuất kho, thực hiện kiểm tra lập đầy đủ các chứng từ liên quan đến hàng hóa. Xử lý thừa thiếu khi có chênh lệch giữa số lượng thực nhập và hóa đơn hàng hóa.

– Kiểm tra, hạch toán, lưu trữ các chứng từ đầy đủ. Kiểm tra việc ghi thẻ kho, cách sắp xếp bảo quản hàng hóa khoa học theo chế độ quản lý kho và an toàn PCCC.

– Kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất, đối chiếu số liệu nhập xuất giữa thủ kho và kế toán, có biện pháp xử lý khi có chênh lệch.

– Có sự hiểu biết về đặc tính hàng hóa: nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã, theo số lô, hạn sử dụng…

– Kiểm kê báo cáo về xe hàng ngày, quản lý xăng dầu, theo dõi chi phí xe.

– Lập các báo cáo số liệu cho Ban giám đốc, giám đốc chi nhánh, kế toán trưởng.

– Thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ cấp trên.

– Được tham gia BHXH sau khi ký hợp đồng lao động.

– Được thưởng lương tháng 13 và thưởng của công ty tùy theo kết quả kinh doanh cuối năm.

– Được đi du lịch, khám sức khỏe hàng năm.

– Ưu tiên Nam

– Bằng cấp Trung cấp trở lên.

– Biết sử dụng phần mềm Misa

– Thành thạo excel 

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Ruby