LOADING

Kế Toán Kho

Job Description

Mục tiêu:

 • Thực hiện công việc theo sự phân công của Kế Toán Tổng Hợp/ Kiêm Trưởng Bộ Phận
 • Tham mưu cho KTTH/ Kiêm TBP về các vấn đề liên quan đến Kế Toán Kho.
 • Thực hiện báo cáo xuất nhập tồn kho theo đúng quy định.
 • Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho theo đúng quy định và đột xuất.

Phạm vi công việc:

 • Phối hợp chặt chẽ với Thủ Kho, Admin
 • Phối hợp chặt chẽ với Bộ Phận Kế Toán

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

1/ Kiểm tra và hoạch toán các định khoản nghiệp vụ phát sinh:

 • Thực hiện nghiệp vụ xuất, chuyển kho nội bộ, nhập xuất kho.
 • Kiểm tra và hoạch toán phiếu nhập, phiếu xuất.
 • Thực hiện chuyển đổi mã thành phẩm, nguyên liệu và chuyển đổi date khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra, đối chiếu chi phí bốc xếp, vận chuyển nhập hàng hóa đầu vào và bốc xếp bán hàng.
 • Kiểm tra và hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác …

2/ Kiểm tra chứng từ sổ sách, số liệu phần mềm và hệ thống phần mềm:

 • Kiểm tra các số dư tài khoản 152, 153, 156 và những tài khoản liên quan với kho
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, phiếu giao hàng nhà cung cấp với chứng từ nhập kho, đơn đặt hàng P.Mua Hàng, lập chứng từ ghi nhận công nợ nhà cung cấp lên hệ thống, chuyển chứng từ thanh toán về cho kế toán thanh toán.
 • Phối hợp Thủ Kho, Mua Hàng xuất trả hàng hư, lỗi cho nhà cung cấp, xuất hóa đơn VAT cấn trừ công nợ tại thời điểm nhà cung cấp xác nhận số lượng xuất trả.
 • Hỗ trợ xuất Hóa đơn bán hàng ( VAT ) khi phát sinh.
 • Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định.
 • Kiểm tra chứng từ sổ sách và số liệu phần mềm khác liên quan …

3/ Các báo cáo định kỳ và đột xuất:

 • Kiểm soát hàng tồn kho: Đối chiếu báo cáo nhập xuất tồn kho hàng ngày
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho hằng ngày, hằng tháng và đột xuất.
 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( Hoặc đột xuất ). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch sổ sách so với thực tế.
 • Cảnh báo số liệu tồn kho nếu thấy bất thường xảy ra.
 • Thực hiện các báo cáo khác ( Nếu có ) …

4/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế Toán Tổng Hợp/ Kiêm TBP

 • Lương thỏa thuận: 8 – 12tr theo năng lực
 • Thưởng lễ, tết, tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh và quy định của Công ty;
 • Các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Công ty.

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan;
 • Kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu
 • Kiến thức bao quát về nghành FMCG.
 • Am hiểu hệ thống quy trình, vận hành của công ty sản xuất.
 • Am hiểu hệ thống phần mềm kế toán ORACLE/ SAP/ MISA.
 • Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu
 • Phẩm chất trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Các kỹ năng khác: Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Chịu áp lực công việc cao.
 • Thành thạo excel, Phần mềm ERP …

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH TM SX Hưng Việt