LOADING

Kế Toán Giá Thành – Đi Làm Ngay

Job Description

– Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí nguyên vật liệu; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…)

– Đổi chiếu số liệu kho NL chính, phụ, sản phẩm dỡ dang theo định mức từng sản phẩm.

– Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.

– Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.

– Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.

– Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch).

– Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu.

– Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc

– Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

– Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

– Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

– Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế

– Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

– Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

– Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Sản Xuất Phân Bón Phượng Hoàng