LOADING

Job Description

 • Theo dõi PI, lập ĐĐH trên PM KT.
 • Check tiền về hàng ngày.
 • Theo dõi tình hình công nợ phải thu nước ngoài.
 • Tính hoa hồng cho Sales hàng tháng.
 • Tính hoa hồng cho KH khi có phát sinh (nếu có).
 • Kiểm tra tiền cọc deposit/TT balance để ký loading, PXK.
 • Theo dõi doanh thu (511), công nợ phải thu nước ngoài (131) hàng tháng. Đối chiếu công nợ.
 • Lập bc tuần.
 • Các việc khác mà KTT giao

 • Được hưởng quyền lợi cơ bản của nhà nước quy định cho người lao động
 • Hưởng lương và thưởng đầy đủ
 • Tham gia bảo hiểm theo luật
 • Nhận chính sách đãi ngộ đặc biệt khi ký hợp đồng chính thức.
 • Tăng lương hàng năm
 • Tiền thưởng tết cao .
 • Du lịch hàng năm .

 • Có kinh nghiệm 2 năm làm KT công nợ phải thu.
 • Biết tiếng Anh/Hoa.
 • Biết sử dụng PM KT.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành KT

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Rita