LOADING

HSE Officer

Job Description

* Công việc:

 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong nhà máy
 • Theo dõi, kiểm tra sự an toàn, cấp giấy phép làm việc đối với các dự án thực hiện trong công ty như sửa chữa, xây dựng,…
 • Thực hiện các hoạt động: KYT, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên mới,…
 • Xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro, từ đó đề xuất biện pháp kiểm soát, khắc phục an toàn liên quan đến máy móc, người lao động
 • Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống PCCC của Công ty
 • Báo cáo Tai nạn lao động
 • Đề xuất mua trang thiết bị bảo hộ lao động
 • Quản lý hợp đồng thu gom, xử lý CTNH
 • Đánh giá tác động Môi trường, từ đó theo dõi, kiểm tra và đề ra biện pháp khắc phục, hạn chế các yếu tố môi trường
 • Báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng
 • Làm việc với cơ quan chức năng trong các đợt thanh, kiểm tra liên quan đến an toàn, môi trường và PCCC

* Địa điểm làm việc: Số 7 đường số 6, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

* Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (thứ 2 – thứ 7 cách tuần)

 • Xét tăng lương định kỳ hàng năm
 • Lương tháng 13, 14,…
 • Thưởng Lễ
 • Tham gia BH đầy đủ
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24
 • 12 ngày phép năm
 • Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ
 • cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

– Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành An toàn lao động/ Môi trường,….

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

– Tiếng Anh giao tiếp, đọc, viết khá (bắt buộc)

– Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Tagged as: An toàn lao động

About Công Ty Công Nghiệp Tân Á (Scg)