LOADING

Job Description

– Nhận thông tin tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng, sàn lọc ứng viên, phỏng vấn ứng viên

– Huấn luyện, tư vấn đầu vào cho ứng viên

– Thực hiện các nghiệp vụ về chấm công, theo dõi công của người lao động

– Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, nghỉ việc, thuyên chuyển, công tác

– Thực hiện các công việc liên quan đến tăng, giảm, bảo hiểm ốm đau thai sản dành cho người lao động

– Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng: Văn phòng phẩm, điều xe, đặt vé máy bay, khách sạn…

– Được cấp máy tính lảm việc

– Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp

– Được giữa lại làm sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu từ công ty

– Tốt nghiệp: Bằng Cao Đẳng, Đại Học, kiến thức về lương & hợp đồng, hành chính văn phòng

– kỹ năng: Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, kỹ năng máy tính

– Giải quyết vấn đề, tổ chức, đề xuất, linh động, cẩn thận

Tagged as: Hành chính – Thư ký

About Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Phú Yên - Nhà Máy Maca