LOADING

Giám Đốc Nhà Máy

Job Description

Giữ cương vị giám đốc nhà máy, là chuyên gia kỹ thuật công nghệ, có nhiệm vụ:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong công việc phát triển sản phẩm.
  • Tìm kiếm khách hàng mới
  • Đối ngoại với khách hàng cũ là các doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản nhằm duy trì thị phần bán hàng.
  • Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất, đối ứng, đáp ứng yêu cầu của luật dưới sự hỗ trợ của các quản lý cấp dưới.
  • Lập và báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cho công ty mẹ tại Nhật Bản

  • Mức thu nhập tương xứng với trình độ, kỹ năng và thành tựu đạt được
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội tiếp cận với công nghệ sản xuất kỹ thuật tiên tiến

  • Có bằng Đại học trở lên chuyên ngành về kỹ thuật, giao tiếp tiếng Nhật, tiếng Anh như người bản ngữ
  • Kinh nghiệm: có từ 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc và quản lý liên quan đến công ty sản xuất tại Nhật Bản.

Tagged as: Khoa học – Kỹ thuật

About Công Ty TNHH Nci (Việt Nam)