LOADING

Job Description

1/ Công tác Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

– Quản lý điều hành, phát huy hiệu quả việc sử dụng toàn bộ vốn, trang thiết bị, nhân lực được Công ty giao;

– Xây dựng và quyết định ban hành các quy định, quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với Điều lệ và quy định của Pháp luật;

– Xây dựng và quyết định ban hành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty sau khi HĐQT thông qua;

– Đại diện Công ty giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

2/ Công tác cán bộ, lao động tiền lương và chế độ chính sách .

– Tuyển dụng, ký hợp đồng lao động hoạt động vận tải theo tiêu chuẩn, định biên đã được HĐQT phê duyệt;

– Quyết định về tuyển dụng, điều động, luân chuyển bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh: Trưởng/Phó phòng và nhân viên các phòng ban, bộ phận tương đương của Công ty (trừ những chức danh Phó Giám đốc, Trưởng phòng/ban TC-KT/Trưởng phòng/ban Hành chính – Nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của chủ tịch HĐQT) sau khi đã được HĐQT thông qua;

– Quyết định ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Trưởng các phòng ban sau khi đã được HĐQT thông qua;

– Định kỳ tháng/quý đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Trưởng các phòng ban, chi nhánh, báo cáo HĐQT Công ty;

– Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh, bản mô tả công việc cho các chức danh Trưởng/Phó các đơn vị phòng ban và bộ phận tương đương của Công ty sau khi HĐQT đã thông qua;

– Quyết định bố trí, sắp xếp, điều phối lao động giữa các đơn vị phòng ban và bộ phận tương đương của Công ty theo mô hình tổ chức đã được HĐQT duyệt;

– Quyết định ban hành quy chế tiền lương, thu nhập; quy chế nâng bậc, nâng lương và chế độ chính sách đối với CBNV của Công ty.

3/ Công tác điều hành hoạt động kinh doanh Vận tải.

– Được đề xuất với HĐQT Công ty những vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty;

– Chịu trách nhiệm triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

– Quyết định ban hành quy trình lập kế hoạch SXKD của Công ty. Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

– Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch ngân sách và tổng quỹ lương hàng năm của Công ty và trình HĐQT Công ty thông qua;

– Quyết định giao kế hoạch SXKD, kế hoạch ngân sách hàng năm cho các phòng ban trong Công ty;

– Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT về tổ chức triển khai kế hoạch đã được phê duyệt;

– Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để hoàn thành kế hoạch SXKD được giao. Đối với những hợp đồng phải xin ý kiến thông qua bằng văn bản của HĐQT theo quy định thì báo cáo HĐQT thông qua trước khi thực hiện;

– Xây dựng và đề xuất các quy trình về đầu tư, thanh lý các tài sản thuộc danh mục phải thanh lý theo quy định;

– Ký các Hợp đồng mua, bán sản phẩm dịch vụ, hàng hoá mà Công ty được phép kinh doanh theo giấy phép kinh doanh và theo quy định của pháp luật;

– Ký các hợp đồng, Công văn giao dịch với các nhà cung cấp, các đối tác khác của Công ty.

– Số ngày làm việc trong tuần: 0.5 ngày, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

– Thời gian làm việc trong ngày như sau:

+ Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

– Thu nhập đặc biệt hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp

– Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…)

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;

– Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong Công ty và phát huy được tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp

– Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

– Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại bàn, máy vi tính, văn phòng phẩm.

– Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

1/ Trình độ học vấn/chuyên môn/kỹ năng:

– Nam, độ tuổi dưới 45, tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên;

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc điều hành ở một tổ chức có quy mô tương tự;

– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý và điều hành trong ngành vận tải taxi;

– Có tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic;

– Là người đặc biệt kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực cao;

– Hiểu biết sâu rộng về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng;

– Có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức, đoàn thể và đối tác;

– Có khả năng dẫn đắt, điều hành và tổ chức công việc toàn diện và chi tiết;

2/ Tính cách/phẩm chất:

– Nhiệt huyết: Yêu thích công việc, đón nhận thách thức

-Cầu tiến: Mong muốn học hỏi, chấp nhận thay đổi

– Năng động: Chủ động quyết liệt, nỗ lực cải tiến

-Trách nhiệm: Thực hiện cam kết, trung thực tận tâm.

– Phục vụ: Chu đáo, khéo léo và tế nhị trong giao tiếp.

– Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.

Tagged as: Bán hàng kinh doanh

About Công Ty Cổ Phần Quản Lý G7 Taxi Thành Phố Hồ Chí Minh