LOADING

Job Description

  • Bán thuốc tại nhà thuốc bệnh viện.
  • Thực hiện hỗ trợ phát thuốc theo đơn.
  • Trả lời khách hàng trong quá trình giao nhận thuốc

  • Theo quy định của nhà nước và chính sách công ty.
  • Tham gia bảo hiểm đầy đủ
  • Chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.

  • Yêu cầu kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.
  • Có kinh nghiệm làm nhà thuốc phòng khám
  • Có kinh nghiệm làm thuốc bảo hiểm

Tagged as: Y tế – Chăm sóc sức khỏe

About Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Nhân Tâm Sài Gòn