LOADING

Coder

Job Description

 • Phát triển các dự án phát triển website/ webapp trên nền tảng Laravel/ VueJS cho website khách hàng và công ty.
 • Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh với website và web app của khách hàng và công ty.

 • Lương: từ 10 đến 12 triệu/tháng.
 • Thời gian làm việc:
 • Sáng: 8:00 AM đến 12:00 AM. 
 • Chiều : 13:30 PM đến 17:30 PM. 
 • Làm việc Online từ sáng T2 đến sáng T7 hàng tuần

 • Độ tuổi: Trên 27 tuổi
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với PHP/ Laravel / MySQL/ HTML/ CSS và JavaScript hoặc các ngôn ngữ khác
 • Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành như Computer Science, Information System hoặc Computer Engineering
 • Có tư duy tốt và khả năng sáng tạo trong xử lý tình huống khi lập trình.
 • Luôn chủ động và có trách nhiệm trong công việc. 
 • Hoàn thành công việc đúng kế hoạch. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
 • Có khả năng phối hợp tốt khi làm việc nhóm, làm việc từ xa, có lòng đam mê và nhiệt huyết với công việc.

Tagged as: IT Phần mềm

About Eastern Digital